De snelste manier om je liefdesgeluk te boosten, zonder te praten!

In 5 stappen naar de en-ze leefden-nog-lang-en gelukkig-mindset

Liefde is een samen-spel waarin de 2 betrokken partijen hun actieve rol hebben. Net als in een meeslepend gezelschapsspel is er een voortdurende wisselwerking van actie-reactie. Dat is part of the game. Maar er is nog een andere interessante gelijkenis tussen het succesvolle ‘spel der liefde’ en een geslaagd gezelschapsspel: de specifieke mindset bij elk van de spelers.

Wat we bijna zouden vergeten is, dat er aan die spannende ronde Monopoly nog iets essentieels vooraf gaat, iets onzichtbaars, in het brein van iedere speler.

We zetten eerst ons ‘gezelschapsspel’ brein aan. Dat is een erg specifieke houding die helemaal past bij het spel. Stel dat je datzelfde Monopoly speelt met je geliefde, waarmee je zonet nog een gezellige diepzinnige babbel had bij een glas wijn. Diezelfde geliefde wordt je grote concurrent die je mag gaan overtroeven, je hersenen worden gestuurd door strategisch egoïsme, waarbij je je ongenaakbaar opstelt en niet in je kaarten laat kijken. De andere speler zijn pech is jouw winst, waarbij openlijk leedvermaak het spel alleen maar meeslepender maakt. Het vraagt een draaiing van zowat 180 graden om de mindset van het spelletjesbrein aan te zetten. Moest je dit niet doen, zou van een uitdagend spel nooit sprake zijn.

Net zoals Monopoly of eender welk ander competitief gezelschapsspel zijn ideale mindset heeft, zo heeft ook de liefde als samen-spel zijn eigen ideale mindset als voorwaarde om goed te kunnen gedijen.

En deze mindset begint, net als bij een gezelschapsspel, in je eigen hoofd.

De juiste mindset in de liefde, is een open deur waardoor liefdesgeluk makkelijker binnenkomt. De foute mindset kan je relatie en je leven daarentegen vergiftigen en verhinderen dat positieve momenten ook als positief worden beleefd.

Negatieve gedachten en foute overtuigingen over liefde die stiekem in ons brein rondspoken hebben veel kracht en kleuren de beleving van ons liefdesleven grijs tot zwart.

Mentale opruiming

Heb jij de juiste gedachten en overtuigingen om het geluk in de liefde volop te kunnen plukken? Ook als single is het essentieel om goed voorbereid te zijn.

Of je als stel het geluk samen vindt, heeft natuurlijk te maken met meerdere factoren. Maar de juiste mindset bij elk van de partners is de belangrijkste voorwaarde, waar alles mee begint. En het goede nieuws is: Deze heb je zelf in de hand! Je kan er NU mee aan de slag, los van je partner. Je hoeft nog niet eens te praten met elkaar!

  1. Jullie unieke love story. Wees doordrongen van de waarde van je relatie; je leven kunnen delen met een levenspartner die jij koos en die jou koos is een godsgeschenk. Als je in toeval gelooft, moesten er heel wat toevalligheden gebeuren om jullie samen te krijgen. Als je niet in toeval gelooft, moest het zo zijn dat jullie elkaar gevonden hebben als partners. Beide versies zijn op zijn minst wonderlijk te noemen! Kortom, jullie unieke match is het vechten waard. Koester altijd jullie unieke liefdesverhaal in je hart en wees dankbaar voor dit geschenk. Breng het regelmatig terug in je herinnering. Dit is wat maakt dat je relatie het waard is om voor te blijven vechten!
  2. Echte liefde gaat NIET vanzelf. Ook al zouden we dat allemaal liefst willen geloven. Geloof jij stiekem dat een goede relatie vanzelf moet gaan? Zet het voor je eigen welzijn zo snel mogelijk uit je hoofd en aanvaard dat je er moeite moet insteken om ze in ere te houden. Een goede auto onderhoudt zichzelf ook niet, net zo min als een goede relatie. Als je hier vrede mee neemt ga je sneller rustig blijven als het eens niet goed loopt en ga je ook sneller de nodige stappen zetten om je relatie te verbeteren, zonder jezelf of je partner de schuld te geven.
  3. Stel je positief afhankelijkheid op van je geliefde. Het moderne onafhankelijkheidsideaal is ronduit moordend voor een hechte, duurzame relatie. Durf elkaar nodig te hebben voor troost,steun, intimiteit, connectie en zorg. Positieve afhankelijkheid betekent niet dat je elkaar constant nodig hebt, alles samen doet en geen identiteit hebt los van elkaar. Het betekent wel dat je je openstelt en eerlijk toegeeft (en toelaat) dat je je geliefde nodig hebt voor essentiële hechtingsbehoeftes zoals troost, nabijheid, intimiteit, goedkeuring en acceptatie.
  4. Ga emotioneel helemaal bloot. Wees bereid om elkaar in je aller kwetsbaarste kant te laten zien. Met de wondes die je opliep, mét je angsten en verlangens, kortom met de kantjes waar je in de wereld niet mee te koop loopt. Maar als je ook bij je geliefde achter je veilige scherm blijft en delen van jezelf verbergt, is er van echte intimiteit geen sprake, zelfs al ben je fysiek bloot.
  5. Verzoen je met Momenten van ongeluk (ruzie, afstand). Ga crisissen niet angstvallig vermijden maar als groeikans zien: als je ze goed doorkomt, schiet je samen een paar levels vooruit. Goede koppels hebben evenveel crisismomenten als slechte koppels. Het grote verschil is dat een gelukkig stel momenten van onmin weet om te polen naar meer verbinding. Gebruik dus crisissen als groeikansen en niet als spelbrekers. Ze verhogen de weerstand van een relatie!

Het is nu aan jou voor een mentale update van jouw liefdesbrein!

Als je deze 5 punten consistent gaat toepassen als nieuwe mindset voor een succesvol ‘spel van de liefde’, verandert de beleving van je relatie mogelijk met 180’, zonder dat je zelfs al hoefde te praten met je partner.

Herbronnen, wat is dat eigenlijk?

Gasten die naar Assaladou komen of er al geweest zijn, beschrijven het als een plek om te herbronnen (vnl. de Vlamingen) of om bij te tanken (vnl. de Nederlanders).

In onze veeleisende en snelle wereld wil iedereen van tijd tot tijd wel zoiets doen als ‘herbronnen’ of ‘bijtanken’. De 2 begrippen lijken gedemocratiseerd te zijn en zijn niet langer het voorrecht van een elite. Ze duiken dan ook te pas en te onpas op in tijdschriften, reclameslogans, productomschrijvingen van o.a. cosmetica enz.  ‘Herbronnen’ of ‘bijtanken’ worden daarbij door elkaar gebruikt,  als inwisselbaar. Maar betekenen deze 2 woorden wel hetzelfde?

Herbronnen of bijtanken?

Als je herbrond bent zal je ongetwijfeld ook bijgetankt zijn, maar is dat omgekeerd ook het geval? Kan je je bijtanken zonder te herbronnen? Mijns inziens wel.

Bijtanken is op krachten komen van het vermoeiende leven, je tank terug vullen met verse energie om je levensritme van alledag weer aan te kunnen. Dat kan op legio manieren: naar de sauna gaan, een wandelweekend doen, lekker voor de buis wegzakken onder een dekentje met een kop warme chocomelk, stevig gaan sporten enz. Het hoeft allemaal niet zo lang te duren of veel om het lijf te hebben. Gelukkig maar! Gelukkig zijn er vele uiteenlopende en gemakkelijke manieren voor handen om bij te tanken. Na een goede film of een deugddoende wandeling kan je je al als herboren voelen. Zonder deze momenten van ‘stoom aflaten’ zouden we snel overspannen worden en crashen.

Herbronnen gaat een stapje verder dan bijtanken. Je haalt evengoed druk van de ketel en laat spanningen los. Alleen doe je meer dan loslaten. Je laat los wat niet wezenlijk is maar pakt vast wat wel wezenlijk is aan wie jij bent.  Daar ga je je dieper mee verbinden, niet in de eerste plaats om je ‘leven-zoals-het-is’ weer aan te kunnen, maar om het onder de loep te nemen en vanuit een frisse blik dingen te veranderen of net te herwaarderen.

Herbronnen, een 4-dimensioneel gebeuren

Wat gebeurt er dan precies als je je herbront? Wezenlijk komt het hierop neer: je gaat van vervreemding naar verbinding. Je verbindt je terug met verloren stukjes van jezelf. Je (her)ontdekt wat wezenlijk bij jou hoort en wat juist niet.

Vervreemding is het tegendeel van herbronnen en betekent dat wij afgesneden geraken van wat in wezen onafscheidelijk bij ons hoort, onze bronnen van leven. Hierdoor wordt ons mens zijn onvermijdelijk uitgehold en verarmd. Dit resulteert in existentiële crisissen, niet zelden vermomd als psychische klachten, ziektes of een algemeen gevoel van onbehagen/ongeluk omdat men iets meent te missen in het leven. Continue reading “Herbronnen, wat is dat eigenlijk?”

Afstand nemen

Hey lieve lezer

Vraag jij je ook wel eens af wie jij eigenlijk bent?

Toegegeven, deze vraag doet nu misschien wat vreemd aan en lijkt ietwat vergezocht als je dit leest…terwijl je eigenlijk volop aan het werk bent, of naartsig bezig met de was en plas en misschien ook nog een huilende baby of een paar jengelende kids rond je hebt hangen. Wie weet zit je wel volop te multitasken en werk je snel een lunch naar binnen terwijl je met collega’s zit te palaveren en intussen discreet dit bericht leest op je smart phone. Of mogelijk zit je met je zorgbehoevende ouder in de wachtzaal van de dokter op je schermpje te turen. Whatever.

Vanuit deze preoccupatie met de dagelijkse dingen des levens, ga je uiteraard al snel automatisch antwoorden: ik ben…, … jaar oud, kind van …, ouder van … , al dan niet getrouwd of samenwonend met …, wonende in …, gestudeerd voor…. Als beroep doe ik … en mijn hobby’s zijn … en ga zo maar door.

Misschien maak je in een handomdraai wel een bladzijden lange lijst met persoonlijkheidskenmerken van jezelf.

De hamvraag is echter: geeft dit dan weer wie jij werkelijk bent?

Ja en nee. Je hebt via woorden slechts losse stukjes van jezelf verzameld. Maar de volledige versie van jou blijft uit beeld, zelfs al schrijf je een trilogie vol met wetenswaardigheden over je identiteit. Wat ontbreekt er dan nog als je echt alle gegevens over jezelf zou hebben verzameld (als dat al mogelijk zou zijn)?

Het antwoord is even simpel als mysterieus: het meest wezenlijke van jou, of dat wat jou echt onvervangbaar en uniek ‘jezelf’ maakt. Deze wezenlijke uniciteit laat zich nl. niet in woorden vatten. Neem nu domweg het voorbeeld van een roos. Op het internet vind je alle mogelijke botanische, cultuurhistorische en geneeskrachtige kenmerken van deze populaire bloem. Maar bewijs je dan eer aan wat een roos eigenlijk wezenlijk is en wat haar zo uniek en majestueus maakt? Helaas niet! Het meest wezenlijke van de koningin der bloemen ontsnapt omdat het nu eenmaal vluchtig is en niet in woorden te vatten valt. Als ik aan een roos denk, ruik ik al terug de rijke zoetige, gepoederde geur en de delicate bloemige smaak van de rozenbrouwsels die ik ermee maak, gepaard gaande met een gelukzalig gevoel waarin ik de kloktijd volledig kan vergeten. Het gaat hier dus niet meer over weten wat een roos is maar over mijn rechtstreekse beleving van en voeling met die roos. Een heerlijke totaalervaring waarin ik het meest wezenlijke en unieke van de bloem rechtstreeks en woordeloos gewaarword!

Laten we nu terug omschakelen naar jou. Je weet ongetwijfeld wel wie je bent. Maar zoals voor de roos geldt: voel jij ook wie je bent? Hoe vaak heb jij de rechtstreekse beleving van jouw meest wezenlijke ik? Hoe vaak voel jij je echt thuis bij jezelf? Het jachtige leven van alledag staat deze voeling meestal in de weg. Je verliest jezelf vaak in alles wat je weet over jezelf, je zogenaamde identiteit. Je gaat volledig op in je rol als ouder, partner, werknemer/ondernemer, mantelzorger, student, … Kortom in alle verwachtingen en moetens die samengaan met al die rollen die je te spelen hebt. Je komt als het ware niet toe aan je ‘echte zelf’ omdat je je vastklampt aan je meer oppervlakkige, jachtige zelf.

Dat echte zelf (verzin er je eigen woord voor, zoals ziel, wezenskern, hogere zelf…) is eigenlijk je meest creatieve deel dat zich woordeloos uitdrukt. Het vraagt om verlangzaming en aandacht, om beleefd en gevoed te worden. Je daalt dan als het ware af in een diepe innerlijke ruimte waar je meestal niet komt, maar waarin je je oh zo thuis voelt en waar je pas echt tot je zelf komt. Het zijn intense momenten van intieme verbinding van jou met jezelf, momenten van creatieve zelfexpressie van wie je ten diepste bent.

Het zal je niet verwonderen dat het inlassen van zulke momenten van wezenlijk belang is, zowel voor je geestelijk als lichamelijk welzijn. Je krijgt er figuurlijk maar ook letterlijk meer zuurstof van- je gaat dieper en voller ademen. Ook je sociaal welzijn vaart er wel bij, want je dierbaren snoepen er gretig van mee als jij werkelijk meer en meer de beste versie van jezelf wordt, door je meest ware ik meer te gaan voelen en voeden. Dit kan op allerlei manieren ingelast worden in het leven van alledag, vb via meditatie of gebed, kokkerellen, schilderen, muziek maken, gedichten schrijven, kruidenbrouwsels maken, tuinieren enz.

Het is echter ook gezond om van het dagelijkse leven even afstand te nemen en op een meer intense manier de intieme ‘zielsband’ met jezelf te versterken, zodanig dat je daarna in je dagdagelijkse bezigheden jezelf niet meer zo snel verliest.

Daarvoor kan je vakantie nemen, om je leven beter te kunnen beschouwen, om ook letterlijk afstand te nemen van de rollen die je met je meedraagt, en op krachten te komen in een natuurlijke omgeving om zo jezelf weer te ontdekken en volop te beleven.
L’assaladou leent zich uitstekend om afstand te nemen van je drukke ik. Die laat je makkelijker los in de rust en stilte van een bezielde plek ingebed in een weelderige natuur.
Behalve genieten van de “bedding” van Assaladou, kan je ook een begeleiding kiezen die je een echte verkenningstocht toelaat in jezelf. Alsof je op avontuur gaat naar jezelf, om weer nieuwe goudklompjes in jezelf te ontdekken.

 

Op vakantie werken aan je gezin en je liefdesrelatie

Hallo,

Is je relatie met je partner of je kinderen wel eens lastig? Alle relaties vragen van tijd tot tijd wel eens een ‘groot onderhoud’.

Combineer vakantie vieren met werken aan je gezin en je partnerrelatie. Laat je hierbij professioneel begeleiden in het duurzaam vakantieparadijsje L’ Assaladou, midden in het fabuleuze katharenland in Zuid-Frankrijk.

cirkel stronken bergen anton Christel 15 top zwemband meisjes top

Als koppel of gezin heb je soms even afstand nodig van de dagelijkse gang van zaken. De meerdaagse onderdompeling in een welzijnsbevorderende, betoverende vakantieomgeving in combinatie met vakkundige proces-begeleiding door ons team, biedt kansen die je thuis niet hebt! Vragen en problemen kunnen nu eenmaal beter uitgediept worden zonder onderbrekingen.

gezin1In hartje zomer brengt de 6de gezinsverbindende vakantie (24-29 juli) op een speelse maar diepgaande manier  meer ZIN in je gezin, en haal je het beste uit jullie onderlinge relaties.

Reken op een meerwaarde niet alleen voor jullie vakantietijd maar
ook voor jullie gezinsrelaties lang na deze zuiderse vakantie!
 In de nazomer kan je als koppel genieten van onze, Houd Me Vast Week (18-23 sept.) genoemd naar de gelijknamige bestseller van Sue Johnson. In deze 5-daagse training leer je via de basisprincipes van Emotionally Focused Couple Therapy (EFT)  je liefdesrelatie te transformeren tot een fantastisch avontuur en tegelijk een veilige basis. Je krijgt belangrijke tools aangereikt om je verbinding als koppel te verbeteren en levend te houden. Deze workshop is geen groepstherapie, maar een ervaringsgerichte workshop.

couple love koppel meer

Heb je als koppel net wat intensievere persoonlijke ondersteuning nodig, maar is de klassieke relatietherapie niks voor jullie? Kies dan voor een EFT relatie-retreat op vakantiedomein L’ Assaladou. Je combineert dan een reis(je) voor jullie 2 met relatiesessies op maat.

EFT werpt een revolutionaire nieuwe blik op romantische liefde en integreert de allernieuwste wetenschap rond hechting en liefdesrelaties in een aanpak die snel naar de kern van de zaak gaat. Ze is daarmee het meest succesvolle ‘evidence based’ model voor het helen van relaties. Meer over de relevantie van EFT vind je in dit filmpje.

Benieuwd geworden? Lees dan meer over het aanbod van Existo.

Verbonden groet, Kim en Katrin

Van vervreemding naar verbinding

Herbronning binnen de 4 dimensies

Vervreemding betekent dat wij afgesneden geraken van wat in wezen onafscheidelijk bij ons hoort, onze bronnen van leven. Hierdoor wordt ons mens zijn en daarmee ons existentieel welzijn onvermijdelijk uitgehold en verarmd. Dit resulteert in existentiële crisissen, niet zelden vermomd als psychische klachten, ziektes of een algemeen gevoel van onbehagen omdat men iets meent te missen in het leven.

Herbronning zien wij als het antwoord op het (geestelijk) lijden, dat o.i. veroorzaakt wordt door vervreemding. Wij vinden dat onze maatschappij hierop te weinig antwoorden biedt en willen met onze activiteiten een bijdrage leveren aan de opvulling van dit hiaat.

Als mens kunnen wij vervreemd geraken op 4 vlakken: fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel. De herbronning die wij met onze vereniging beogen, situeert zich bijgevolg op deze 4 niveau’s. We faciliteren dat mensen zich terug verbinden met de 4 ‘levensbronnen’, namelijk de natuur, inclusief het eigen lichaam, hun eigen psychische noden, de andere mensen en de eigen bezieling.

Vervreemding op fysiek vlak kan betekenen dat we steeds verderaf komen te staan van de natuur, waarvan wij nochtans deel uitmaken en afhankelijk zijn voor ons voortbestaan. Het kan ook betekenen dat we afgesneden zijn van ons eigen lichaam en daardoor zijn signalen negeren. Herbronning kan dan betekenen dat we ons bewuster gaan worden van de natuur en ons lijf en er meer mee ‘in tune’ gaan leven.

Wanneer we op psychisch vlak vervreemden, zijn het onze eigen gevoelens en emotionele noden die ons vreemd worden. Nochtans kunnen we ons maar gelukkig voelen als we zorgzaam zijn voor onze psychische noden, vb nood aan geborgenheid, eigenheid, groei… Herbronning staat voor het (h)erkennen van wat er vanbinnen leeft en ook voor het durven toelaten van ons emotionele leven in al zijn rijkdom.

Sociale vervreemding duidt als vanzelfsprekend op het gebrek aan verbinding tussen mensen. Het gaat dan meer bepaald om het ontbreken van een kwalitatief contact in allerlei soorten relaties: tussen partners, ouders en kinderen, … Bij een echte kwalitatieve ontmoeting is er zowel veel expressie van wat ons ter harte gaat, als veel ontvankelijkheid voor wat de ander ter harte gaat. Van zo’n ontmoeting bloeien we op. Het beantwoordt helemaal aan onze sociale natuur. Bij sociale herbronning leren we weer contact te maken vanuit ons hart. We leren ons ‘kwetsbaar’ opstellen en de ander echt te ontmoeten.

Spirituele vervreemding is niet op te vatten binnen het kader van 1 bepaalde religie. Het duidt op een gebrek aan bezieling. We weten dan niet meer wat ons werkelijk inspireert in het leven, waarom we op deze planeet rondlopen. We zoeken dan onze toevlucht in zaken die ons weliswaar bezig houden, maar waar het toch niet werkelijk om gaat in ons leven. Ze maskeren dus onze werkelijke bezieling. Spirituele herbronning staat voor het terug aanboren van het bewustzijn van wat ons leven écht betekenis geeft.

Herbronnen is het opheffen van de vervreemding op 1 of meerdere van deze 4 niveau’s. Zonder het aanboren van deze ‘levensbronnen’ kunnen we niet voluit en vervuld leven. Zonder ons er regelmatig aan te laven, leven we een leven dat niet van ons is, of we leven maar half en zijn chronisch verdoofd, of we hebben te kampen met allerlei kwalen. Vandaar de noodzaak van herbronnende activiteiten.