Herbronnen, wat is dat eigenlijk?

Gasten die naar Assaladou komen of er al geweest zijn, beschrijven het als een plek om te herbronnen (vnl. de Vlamingen) of om bij te tanken (vnl. de Nederlanders).

In onze veeleisende en snelle wereld wil iedereen van tijd tot tijd wel zoiets doen als ‘herbronnen’ of ‘bijtanken’. De 2 begrippen lijken gedemocratiseerd te zijn en zijn niet langer het voorrecht van een elite. Ze duiken dan ook te pas en te onpas op in tijdschriften, reclameslogans, productomschrijvingen van o.a. cosmetica enz.  ‘Herbronnen’ of ‘bijtanken’ worden daarbij door elkaar gebruikt,  als inwisselbaar. Maar betekenen deze 2 woorden wel hetzelfde?

Herbronnen of bijtanken?

Als je herbrond bent zal je ongetwijfeld ook bijgetankt zijn, maar is dat omgekeerd ook het geval? Kan je je bijtanken zonder te herbronnen? Mijns inziens wel.

Bijtanken is op krachten komen van het vermoeiende leven, je tank terug vullen met verse energie om je levensritme van alledag weer aan te kunnen. Dat kan op legio manieren: naar de sauna gaan, een wandelweekend doen, lekker voor de buis wegzakken onder een dekentje met een kop warme chocomelk, stevig gaan sporten enz. Het hoeft allemaal niet zo lang te duren of veel om het lijf te hebben. Gelukkig maar! Gelukkig zijn er vele uiteenlopende en gemakkelijke manieren voor handen om bij te tanken. Na een goede film of een deugddoende wandeling kan je je al als herboren voelen. Zonder deze momenten van ‘stoom aflaten’ zouden we snel overspannen worden en crashen.

Herbronnen gaat een stapje verder dan bijtanken. Je haalt evengoed druk van de ketel en laat spanningen los. Alleen doe je meer dan loslaten. Je laat los wat niet wezenlijk is maar pakt vast wat wel wezenlijk is aan wie jij bent.  Daar ga je je dieper mee verbinden, niet in de eerste plaats om je ‘leven-zoals-het-is’ weer aan te kunnen, maar om het onder de loep te nemen en vanuit een frisse blik dingen te veranderen of net te herwaarderen.

Herbronnen, een 4-dimensioneel gebeuren

Wat gebeurt er dan precies als je je herbront? Wezenlijk komt het hierop neer: je gaat van vervreemding naar verbinding. Je verbindt je terug met verloren stukjes van jezelf. Je (her)ontdekt wat wezenlijk bij jou hoort en wat juist niet.

Vervreemding is het tegendeel van herbronnen en betekent dat wij afgesneden geraken van wat in wezen onafscheidelijk bij ons hoort, onze bronnen van leven. Hierdoor wordt ons mens zijn onvermijdelijk uitgehold en verarmd. Dit resulteert in existentiële crisissen, niet zelden vermomd als psychische klachten, ziektes of een algemeen gevoel van onbehagen/ongeluk omdat men iets meent te missen in het leven.

Herbronning zie ik als het antwoord op de constant dreigende vervreemding, eigen aan ons hectische levensritme waarbij het meest wezenlijke al snel door onze vingers glipt. Drukkig-heid gaat nu eenmaal niet samen met wezenlijk-heid.

Als mens kunnen wij vervreemd geraken op 4 vlakken: fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel. De herbronning die wij met onze vereniging beogen, situeert zich bijgevolg op deze 4 niveau’s. We faciliteren dat mensen zich terug verbinden met de 4 ‘levensbronnen’, namelijk de natuur, inclusief het eigen lichaam, hun eigen psychische noden, de andere mensen en de eigen bezieling.

Fysieke Vervreemding

Vervreemding op fysiek vlak kan betekenen dat we steeds verderaf komen te staan van de natuur, waarvan wij nochtans deel uitmaken en afhankelijk zijn voor ons voortbestaan. Het kan ook betekenen dat we afgesneden zijn van ons eigen lichaam en daardoor zijn signalen negeren. Herbronning kan dan betekenen dat we ons bewuster gaan worden van de natuur en ons lijf en er meer  ‘in tune’ mee gaan leven. Het impliceert de keuze om zorgzaam met de natuur en ons lichaam om te gaan.

Een yogacursus of detox week zijn voorbeelden van fysiek herbronnende activiteiten.

Psychische Vervreemding

Wanneer we op psychisch vlak vervreemden, zijn het onze eigen gevoelens en emotionele behoeftes die ons vreemd worden. Nochtans kunnen we ons maar gelukkig voelen als we zorgzaam zijn voor onze psychische noden, vb nood aan geborgenheid, eigenheid, groei… Herbronning staat voor het her-verbinden met wat er vanbinnen leeft en ook voor het durven toelaten van ons emotionele leven in al zijn rijkdom.

Voorbeelden van psychisch herbronnende activiteiten: een therapeutische schrijfweek, groeigroepen, therapeutische counseling.

Sociale Vervreemding

Sociale vervreemding duidt als vanzelfsprekend op het gebrek aan verbinding tussen mensen. Het gaat dan meer bepaald om het ontbreken van een kwalitatief contact in allerlei soorten relaties: tussen partners, ouders en kinderen, … Bij een echte kwalitatieve ontmoeting is er zowel veel expressie van wat ons ter harte gaat, als veel ontvankelijkheid voor wat de ander ter harte gaat. Van zo’n ontmoeting bloeien we op. Het beantwoordt helemaal aan onze sociale natuur. Bij sociale herbronning leren we weer contact te maken vanuit ons hart. We leren ons ‘kwetsbaar’ opstellen en de ander echt te ontmoeten.

Trainingen of oefengroepen rond Geweldloze of Verbindende Communicatie zijn het mooiste voorbeeld van sociaal herbronnende activiteiten.

Spirituele Vervreemding

Spirituele vervreemding is niet op te vatten binnen het kader van 1 bepaalde levesbeschouwing of spirituele strekking. Het duidt op een gebrek aan bezieling. We weten of voelen  dan niet meer wat ons werkelijk inspireert in het leven, waarom we op deze planeet rondlopen. We zoeken dan onze toevlucht in zaken die ons weliswaar bezig houden, maar waar het in ons leven toch niet werkelijk om draait. Ze maskeren dus onze werkelijke bezieling en leiden ons af van het hogere doel waarvoor wij leven. Spirituele herbronning staat voor het terug aanboren van het bewustzijn van wat ons leven écht betekenis geeft. We verbinden ons dan weer inniger met wat ons zelf overstijgt, de ultieme krachtbron waaruit ons leven betekenis krijgt. Voor sommigen is dat God, voor anderen het Al, het universum, de natuur, de Liefde, dienstbaarheid aan de medemens enz.

Voorbeelden van spirituele herbronning zijn: retraites, meditatiecursussen, stilteweken, bedevaarten…

 

Herbronnen is het opheffen van de vervreemding op 1 of meerdere van deze 4 niveau’s. Zonder het aanboren van deze ‘levensbronnen’ kunnen we niet voluit en vervuld leven. Zonder ons er regelmatig aan te laven, leven we een leven dat niet van ons is, of we leven maar half en zijn chronisch verdoofd, of we hebben te kampen met allerlei kwalen.

Herbronnen vraagt om een zekere tijdsinvestering. Het vraagt meer tijd en mentale investering dan bijtanken.

Er bestaat geen twijfel over de noodzaak van herbronnende activiteiten, om als mens het leven in zijn volle rijkdom te be-leven. Ze doen ons ten volle voelen wie we wezenlijk zijn en houden onze blik en onze inzet scherp op wat wezenlijk is in ons leven.

Balans?

Dikwijls zien we een onbalans opduiken: men gaat alles inzetten op 1 of 2 van de dimensies, ten nadele van de andere.

2 prototypes ter verduidelijking: gezondheidsfreak en de spirituele weldoener

Een ecologie-fanaat of gezondheidsfreak zet alles in op fysieke herbronning. Ecologisch en gezond leven voeren de boventoon. Maar daaronder kan een fond zitten van onverwerkt zeer dat zich uit in wantrouwen en isolement van zijn medemens. Men is dan zacht naar planten maar hard naar mensen. Of zo iemand durft mogelijk niet in eigen hart te kijken en houdt zich krampachtig vast aan een gezondheidsidealisme om psychische pijn toe te dekken. Bovengenoemde gevallen zijn dan ook niet gebaat bij een vastenweek maar wel bij psychisch en sociaal herbronnende activiteiten.

Erg spirituele of zwevigere types zetten te veel in op het contact met het hogere, ten koste van het contact met hun eigen onverwerkte rauwe ‘lagere’ emoties. Ze hebben het moeilijk met hun mens-zijn met zijn donkere kanten. Die krijgen geen plaats en gaan woekeren. Zo iemand mediteert of bidt veel, is een grote weldoener voor anderen, maar in de schaduw zit mogelijk een diepe minderwaardigheid of ander leed dat toegedekt wordt door de drang zich op te houden in hogere dimensies. Men staat er als het ware allemaal boven.  Het onbewust willen redden en afhankelijk houden van zwakkeren dient om zichzelf groter te voelen en zo zij kwetsures ‘in te bunkeren’.

Hoe staat het met jouw herbronnings-barometer? In welke van de 4 dimensies is er nog meer vervreemding dan verbinding? Waar kan jij op dit moment herbronning gebruiken? Op welke dimensies zet jij mogelijk te veel in, ten koste van andere dimensies?

 

3 comments on “Herbronnen, wat is dat eigenlijk?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *