Visie & Missie

Ons antwoord op de geestelijke en relationele vervreemding

geestelijk

We willen een ondersteunend vangnet en inspirerend alternatief bieden voor hen die in het mini of in het groot te kampen hebben met de klachten die te maken hebben met existentiële vervreemding, en aandacht willen besteden aan de grote en kleine levensvragen die eronder schuil gaan. Het doel dat we hierbij steeds voor ogen hebben is dat iemands leven (weer) volop zin en betekenis zou krijgen en weer warm raakt om zijn/haar leven ten volle op te nemen.

Existo wil een concreet antwoord bieden op het collectief geestelijk lijden dat veroorzaakt wordt door een gebrek aan zin en diepgang in het leven . Onze jachtige seculiere welvaartsstaat biedt hierop geen antwoord. Meer nog: het moeten meedraaien in de mallemolen van rationele efficiëntie en productiviteit, gaat dikwijls ten koste van de belangrijkste ‘diepere waarden’ in ons leven. Ook de grote religieuze en ideologische verhalen van weleer bieden op grote schaal nauwelijks nog houvast i de zoektocht naar een zinvol leven.

Men is de weg kwijt, met dwaalt af van wat wezenlijk is en gaat gebukt onder een chronische onvrede met zichzelf. Men is spiritueel dakloos en valt ten prooi aan vervreemding.

Deze vervreemding uit zich als een ‘meta-pathologie’ , met vage tot zware klachten, psychisch en/of psychosomatisch. Mogelijke symptomen zijn: rusteloosheid, gevoel van zinloosheid, verveling, het najagen van kicks, grote of kleine verslavingen, eetstoornissen, zinloos geweld, depressiviteit, angst, paniek, burn-out enz.

Mogelijk ervaart de persoon geen klachten maar daarentegen wel een gevoel zijn leven niet ten volle te kunnen leiden Men beleeft dat er meer inzit maar dat men genoegen neemt met een leven waar men zelf niet ten diepste achter staat. Zo iemand is meer een lijdend voorwerp van zijn leven dan dat hij er leiderschap over kan nemen.

Al de boven beschreven vormen van lijden gaan dieper dan het niveau van de psychische en lichamelijke dimensies en moeten  aangepakt worden op existentieel niveau. Ze duiden immers op een existentiele/spirituele uitdaging of crisis.

relationeel

We bieden relatiebegeleiding aan koppels of andere familiebanden. Ook daarbij is het doel om vervreemding op te heffen en verbindingen te herstellen. Zo kunnen relaties weer volop floreren en krijgt het leven van de betrokkenen volop terug zin en kleur.

Verdiepingstekst “Van vervreemding naar verbinding”