Online thuisbegeleiding via videocall, een waardig alternatief voor de klassieke sessiekamer

Online begeleiding is sinds Corona noodgedwongen erg hot geworden. Ook wij zijn meegegaan in deze strech en hebben , samen met onze cliënten, de enorme voordelen van deze unieke vorm van begeleiding mogen proeven. Ook collega therapeuten van over de hele wereld rapporteren hetzelfde fenomeen:

de voordelen van tele-begeleiding blijken ruimschoots op te wegen tegen de paar nadelen die deze online variant heeft tegenover therapie in persoon.

Sommige cliënten maakten de overgang met enige scepsis en concludeerden één voor één dat hun vooroordelen onterecht waren en dat ze blij waren de stap te hebben gezet.

Wereldwijd onderzoek naar ‘teletherapy’ via videocall ondersteunt onze succeservaringen. We zetten de belangrijkste voordelen van online therapie versus in-persoon-therapie op een rij (bron, The New York Times 09-07-’20, ‘Teletherapy, Popular in the Pandemic, May Outlast It’).

Sessie kwaliteit even goed tot beter

  • Het relatieherstel (veranderingsproces) komt tot stand IN de thuissituatie, de plek dus waar de problemen (triggers) zich voordoen. Daarom worden de effecten van de begeleiding veel makkelijker geïntegreerd in het dagelijks leven. De afstand tussen de sessiekamer en het echte leven verdwijnt letterlijk! De thuisomgevingwordt herkaderd en verandert meer en meer van een stressplek in een plek van heling.
  • In tegenstelling tot wat je zou denken, is online begeleiding in zekere zin intiemer en persoonlijker dan de sessiekamer variant, die toch een stuk klinischer is. De therapeut en de cliënt ontmoeten elkaar rechtstreeks van huis tot huis, ongeacht de afstand ertussen. Er moet niet naar een ander adres worden gereden. Geen balie, wachtkamer, enz. We krijgen als therapeut een vollediger en realistischer beeld van de persoon door hem/haar in de privé-sfeer te ontmoeten. Deze unieke inkijk in hun leefwereld maakt de hulp veel meer op maat.
  • O.a. door deze factoren is de sessiekwaliteit via videobellen minstens evenwaardig als een sessie van persoon tot persoon in een praktijkruimte.

Gebruiksgemak voor de cliënt

  • Tele-therapie is laagdrempelig en comfortabel omdat het een vorm van thuisbegeleiding is. Je blijft gewoon in je vertrouwde omgeving en hoeft je niet te verplaatsen.
  • Daardoor blijkt dat mensen relaxter aan de sessies beginnen. De gemeten stresslevels voor online sessies zijn veel lager dan in klassieke therapie, waarin cliënten toch wel met een zekere gespannenheid de sessiekamer binnenkomen. Dit blijkt o.a. met de verplaatsing te maken te hebben (verkeer, parkeren, enz.) Als deze factor wegvalt, komt dat de sessiekwaliteit meestal ten goede.

Nieuwsgierig? Neem contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek via Zoom!