Praktische vragen - Existo

De 5 meest gestelde vragen over vrijwilligerswerk op L’Assaladou

Hou er a.u.b. rekening mee dat wat volgt slechts een leidraad is waarvan kan worden afgeweken indien daar goede redenen voor zijn. De huisstijl van L’ Assaladou is er dan ook één van menselijkheid, warmte en gulheid in de beide richtingen, tussen ons als coördinatoren (permanente vrijwilligers!) en de andere (tijdelijke) vrijwilligers.

We verwelkomen graag nieuwe vrijwilligers in ons team en hopen de geestelijke én lichamelijke weldaad van het werken op L’ Assaladou met jou te mogen delen!

1) Hoeveel uren en dagen moet ik werken en welke kosten dek ik hiermee precies?

Dé hamvraag 😉

Je verblijft minimum 28 nachten op Assaladou als vrijwilliger.

We verwachten een werkritme van +/- 35u per week, inclusief corvee.

Houd er dus rekening mee dat van elke vrijwilliger (ook diegenen die in de tuin werken of klussen) een normale bijdrage in het huishouden verwacht wordt: o.m. tafel helpen afruimen, bijdragen in de afwas en/of koken, het net houden van de eigen en gemeenschappelijke leefruimtes.  

2) Wat zit er nu precies wel en niet inbegrepen in mijn kost en inwoon als vrijwilliger?

Onze vereniging dekt alle kost en inwoon volgens de voorwaarden hierboven beschreven.

De ‘kost’ bevat gezonde en duurzame basisvoeding (zoveel mogelijk ecologisch en van lokale markten).

Ontbijt, lunch en avondmaal + basisdranken (thee, koffie, water, melk of melkvervangers) en vieruurtje zijn allen inbegrepen.

 

Wat we NIET dekken is verzorgingsprodukten/hygiëne artikelen en comfortsvoeding. Hierbij kun je denken aan snoep, koekjes, chips, frisdranken, bier, wijn en andere alcoholische dranken.

Hou er rekening mee dat het bereiden en organiseren van de maaltijden NIET tot onze standaard dienstverlening naar de vrijwilliger hoort. Vrijwilligers bereiden, al dan niet in groepsverband of afgesproken beurtrol, zelf hun kostje in de gastenkeuken. Onze vereniging dekt alle ingrediënten die daarvoor nodig zijn. In tijden van rustigere bezetting van het domein, is er dan ook geen kookploeg of vaste kok en is het eten zelforganiserend.

In de zomer of tijdens workshops worden er echter dikwijls WEL maaltijden centraal georganiseerd én wordt er op grotere schaal gekookt voor deelnemers, gasten en vrijwilligers. In bepaalde periodes kan je als vrijwilliger dus wel aansluiten bij de bereide maaltijden die door de keukenploeg verzorgd worden.

3) Mag ik mijn kinderen meebrengen? Wat kost me dit extra?

Onze rijke ervaring doorheen de jaren heeft geleerd dat het meebrengen van je kinderen een beletsel vormt op je vrijwillige hulp. Je komt als ouder al snel tussen 2 vuren te zitten. Je kind wil leuke dingen met je doen en ziet jou tegelijk rondlopen in de hoedanigheid van vrijwilliger/iemand die niet beschikbaar is. Dit blijkt voor beide partijen al snel verwarrend te zijn.

Beter is het om te kiezen. Ofwel vier je bij ons vakantie met je kids ofwel kom je alleen en ga je voluit voor vrijwilligerswerk.

De uitzondering is als je kid(s) zelf mee willen en kunnen bijdragen én + 16 j. zijn. In dat laatste geval kunnen ze mee in het vrijwillig team worden opgenomen.

4) Mag ik als vrijwilliger schuiven met mijn uren, zodat ik ook eens een dag vrijaf kan nemen om vakantie te vieren?

Natuurlijk! Overleg dat wel even op voorhand met ons, zodat we jouw afwezigheid voor die dag kunnen opvangen door een goede herverdeling van de taken.

5) Mag ik mengen tussen de reisformules van vrijwilliger en deelnemer van een workshop?

Nee, dit is practisch gezien niet haalbaar gebleken in het verleden, noch voor de deelnemers van de workshops, noch voor ons team.

Vacatures

Aanmeldformulier