Praktische vragen

De 5 meest gestelde vragen over vrijwilligerswerk op L’Assaladou

Hou er a.u.b. rekening mee dat wat volgt slechts een leidraad is waarvan kan worden afgeweken indien daar goede redenen voor zijn. De huisstijl van Existo is er dan ook één van menselijkheid, warmte en gulheid in de beide richtingen, tussen ons als coördinatoren (permanente vrijwilligers!) en de andere (tijdelijke) vrijwilligers.

We verwelkomen graag nieuwe vrijwilligers in ons team en hopen de geestelijke én lichamelijke weldaad van het werken op ons therapeutisch landgoed in Zuid-Frankrijk met jou te mogen delen!

Dé hamvraag 😉

Je verblijft minimum 28 nachten op Assaladou als vrijwilliger.

We hopen op een werkritme van +/- 35u per week, inclusief corvee.

Houd er dus rekening mee dat van elke vrijwilliger (ook diegenen die in de tuin werken of klussen) een normale bijdrage in het huishouden verwacht wordt: o.m. tafel helpen afruimen, bijdragen in de afwas en/of koken, het net houden van de eigen en gemeenschappelijke leefruimtes.

Onze vereniging dekt alle kost en inwoon volgens de voorwaarden hierboven beschreven.

De ‘kost’ bevat eenvoudige basisvoeding.

Ontbijt, lunch en avondmaal + basisdranken (thee, koffie, water, melk of melkvervangers) en vieruurtje zijn allen inbegrepen.

Wat we NIET dekken is verzorgingsprodukten/hygiëne artikelen en comfortsvoeding. Hierbij kun je denken aan snoep, koekjes, chips, frisdranken, bier, wijn en andere alcoholische dranken.

Hou er rekening mee dat het bereiden en organiseren van de maaltijden NIET tot onze standaard dienstverlening naar de vrijwilliger hoort. Vrijwilligers bereiden, al dan niet in groepsverband of afgesproken beurtrol, zelf hun kostje in de gastenkeuken. Onze vereniging dekt alle ingrediënten die daarvoor nodig zijn. In tijden van rustigere bezetting van het domein, is er dan ook geen kookploeg of vaste kok en is het eten zelforganiserend.

Onze rijke ervaring doorheen de jaren heeft geleerd dat het meebrengen van je kinderen een beletsel vormt op je vrijwillige hulp. Je komt als ouder al snel tussen 2 vuren te zitten. Je kind wil leuke dingen met je doen en ziet jou tegelijk rondlopen in de hoedanigheid van vrijwilliger/iemand die niet beschikbaar is. Dit blijkt voor beide partijen al snel verwarrend te zijn.

Beter is het om te kiezen. Ofwel vier je bij ons vakantie met je kids ofwel kom je alleen en ga je voluit voor vrijwilligerswerk.

De uitzondering is als je kid(s) zelf mee willen en kunnen bijdragen én + 16 j. zijn. In dat laatste geval kunnen ze mee in het vrijwillig team worden opgenomen.

Natuurlijk! Overleg dat wel even op voorhand met ons, zodat we jouw afwezigheid voor die dag kunnen opvangen door een goede herverdeling van de taken.

Nee, dit is praktisch gezien niet haalbaar gebleken in het verleden, noch voor de deelnemers van de workshops, noch voor ons team.